begeleiding bij hoogsensitiviteit

HSP en werk

Niet zelden lopen HSP-ers in hun werk tegen zaken aan waardoor ze zich gaan aanpassen en niet op hun plek voelen. Ze werken in een omgeving die niet goed voor hen is of ervaren niet de sociale steun of veiligheid die ze nodig hebben om tot hun recht te komen.

Maar… als jij wel tot je recht komt, in je kracht staat en je hoogsensitieve talenten kan inzetten, ben je in veel gevallen de ideale werknemer.

In de eerste plaats is het van belang dat jij je eigen handleiding gaat begrijpen en weet wat jij nodig om tot je recht te komen. Daarnaast bekijken we de inhoud van je huidige (of mogelijk toekomstige) functie, bespreken we de fysieke en emotionele werkomstandigheden van jouw werkplek en bekijken we de mogelijkheden om deze verder te optimaliseren.

Mijn aanpak is praktisch en pragmatisch en ik maak graag de combinatie tussen de karaktereigenschap hoogsensitviteit en mijn kennis en ervaring op arbeidsdeskundig vlak.

Ik geloof oprecht dat veel uitval voorkomen kan worden wanneer je als hoogsensitieve werknemer kennis hebt genomen van jouw hoogsensitieve eigenschap en weet wat je moeten doen om overbelasting te voorkomen. In het kader van preventie is dit zeer waardevol. En het wordt nog mooier als jij jouw hoogsensitieve talenten actief en bewust kan gaan inzetten waardoor je volledig in je kracht komt te staan en weet waar jij je waarde gaat toevoegen.

‘Het erkennen en koesteren van het HSP-talent is essentieel om een omgeving te creëren waarin iedereen de kans krijgt om zijn volledige potentieel te benutten.’

hoogsensitief op de werkvloer

 

Als werkgever geïnteresseerd hoe jij jouw hoogsensitieve werknemers optimaal in hun kracht kan zetten? Of kan voorkomen dat zij gaan uitvallen op de werkvloer? Dan is het zeker zinvol om eens een keer met elkaar te praten. Hoogsensitieve werknemers hebben geen bijzondere aanpak nodig, maar als je als werkgever in staat bent aan te sluiten bij datgene wat jouw werknemer nodig heeft om optimaal te kunnen presteren, dan kunnen ze van grote waarde zijn voor jouw bedrijf. Bekijk deze brochure voor meer informatie.